Anlita en professionell rekryterare till anställningen

Att anställa ny personal är en omfattande process som kräver mycket av din tid – inte bara att gå genom ansökningar och att hålla i intervjuer. Det tar även av den tid som du annars skulle ha lagt på din vanliga verksamhet, som du samtidigt måste klara av att sköta. Det är därför ofta en bra idé att hyra in hjälp utifrån, både utifrån perspektivet att spara tid och att få kunna ta del av den expertis som professionella rekryterare har inom anställning.

Vissa undrar då i nästa steg hur de ska göra för att hitta rekryterare. Det går faktiskt lätt att hitta bra rekryterare via internet på exempelvis https://www.unikresurs.se/, som erbjuder både detta och andra liknande tjänster. Du berättar för rekryteraren vad det är du är ute efter, både önskemål och krav samt vad tjänsten handlar om. Rekryteringsföretaget anpassar sedan sin process baserat på detta. Tänk därför på att ge dem rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Fundera på om något faktiskt är ett krav, då en kravprofil som ser ut som en orealistik önskelista kommer innebära att färre lämpliga kandidater faktiskt ansöker.

Fördelar med att använda en rekryterare

• Du får inte bara hjälp med att skriva en annons och att leta efter kandidater, utan får också dra nytta av rekryterarens nätverk med personer som kan vara relevanta för tjänsten. Därmed kan du nå relevanta personer med de specifika egenskaper du söker, som kanske annars inte ens skulle ha varit medvetna om tjänsten eller ditt företag.
• Rekryteraren kan sköta om hela processen åt dig, från annonsering och att leta efter relevanta personer till att utföra intervjuer, samtidigt som det så klart fortfarande är du som slutgiltigt bestämmer vem du ska anställa. Vissa väljer att sitta med på den andra intervjun, men det är helt upp till dig hur du vill göra.
• Rekryteraren hjälper dig att hitta rätt personer för tjänsten, så att du inte känner dig tvungen att anställa någon som egentligen inte uppfyller alla dina kriterier bara för att kunna fylla ut tjänsten i de fall ingen som passar till 100 % har ansökt.