Så inreder du för en bättre arbetsmiljö

Kontorslandskap kan upplevas som en störande plats ur ett ljudperspektiv. För att kunna skapa arbetsro gäller det att försöka reducera olika ljud. Att ha ett tjockt akustiktak, ljudslukare på väggarna och en genomtänkt inredning är några åtgärder som kan ge god effekt.

Det är mycket viktigt att tänka på arbetsmiljön när du ska inreda ett nytt kontor. Du behöver ta allt från ergonomiska möbler till ljudnivå i beaktande. Om du vill lyckas med ljudnivån på kontoret ska du besöka https://www.soundab.se/ som kan allt om ljudstörningar på kontor. De kan minska olika ljud drastiskt med sina lösningar.

Skapa arbetsro med skärmlösningar

Med rätt ljuddämpning är det möjligt att skapa arbetsro och komfort för alla som ska arbeta på kontoret. Det lönar sig i längden att investera i ljuddämpande produkter som ljudabsorbenter på väggarna och skärmavskiljare mellan skrivborden. Skärmarna behöver vara tillräckligt höga och breda för att reducera ljud effektivt. Tänk på att anpassa skärmlösningarna för olika arbetsgrupper.

“Dålig akustik och onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter.” Läs mer här hos Arbetsmiljöverket om ljud och akustik.

En god arbetsmiljö är gynnsamt för företaget

När alla medarbetare kan arbeta i en miljö där ljudnivån hålls nere kan arbetsuppgifterna utföras mer effektivt. Personal som arbetar på arbetsplatser där det finns störningar kan påverkas både fysiskt och psykiskt. När arbetsmiljön är bra kommer alla att vara mer positiva. Du kan ta reda på vad personalen tycker om arbetsmiljön genom att göra en undersökning.