Regel vs. Policy

Vad är skillnaden mellan en regel och en policy?

Det är inte alltid lätt att veta skillnaden mellan olika yttryck. Vad är egentligen skillnad mellan policy, regel och lag? Lag är sådant som styr av vad som är skrivet i lagboken. Detta är ofta saker som kan ge böter eller fängelse om man inte följer. Men! Det svåraste är kanske att se skillnad på vad som är en regel och en policy. Dessa är inte styrda av lagen, men är ofta väldigt viktiga delar av arbetslivet. Så vad gäller för detta?

Det är speciellt svårt när man själv är den som ska se till att regler, lagar och policies följs. Men med lite förtydling kommer du också ha stenkoll på dessa uttryck! Har du koll på att ni kallar rätt dokument för rätt sak?

Vi går igenom vad som egentligen gäller. För det kanske inte är så stor skillnad, om man tar isär begreppen. Eller? Hur är det?

Policy

En policy är oftast som en riktlinje och ibland används båda termerna för samma sak. Ett mål eller linje, men inte satt sten. Det kan vara saker som är svårdefinierade. Exempelvis hur man ska bemöta varandra. Det kan låta självklart, men saker som att vara trevlig och jobba för jämställdhet är ofta lite luddiga. Då är det enklare att ha dem som policy, så finns det utrymme för att anpassa efter vad situationen kräver. Men de kan också användas som ett extra lager för sånt som ni måste göra enligt lag. Exempelvis arbetsmiljöspolicy.

Regler

Regler är sånt som alltid ska gälla. Det brukar vara grundläggande saker som att säkerhetsutrustning och säkerhetsrutiner alltid ska följas. Det kan vara saker som att alltid låsa när man är sist på jobbet. Ofta har regler tydliga konsekvenser, exempelvis en varning. Det kan vara saker som är farliga om de inte följs.

Exempel på perspektiv du kan ta med i en policy: