Starta upp ett huvudkontor med alla viktiga funktioner

Ett företags huvudkontor är företagets kärna. Här finns vanligtvis företagets ledning. Företaget kan sedan ha flera lokalkontor som tar hand om företagets verksamhet runt om i landet eller utomlands om företaget har internationell verksamhet.

I den här artikeln kommer du att få konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på för att företagets huvudkontor ska fungera så bra som möjligt. Vi kommer bland annat att utforska lägets betydelse, kontaktmöjligheter och inredningen.

Huvudkontorets läge och kontaktmöjligheter

Företagets huvudkontor placeras ofta där koncernledningen finns, men detta kan variera från företag till företag. Generellt spelar dock fysiska lokaler mindre roll idag eftersom digitala instrument ger flexiblare möjligheter. Att företaget kan nås på olika sätt är dock fortfarande lika viktigt. För att all post ska komma fram till företaget är det en bra idé att gå in på https://skyltab.se/fastighetsboxar/ och beställa högkvalitativa företagsboxar. De har alla säkerhetstillbehör som är nödvändiga och finns i många olika modeller, färger och storlekar.

Huvudkontorets funktion och inredning

Många koncerner med flera kontor har alltså ett moderbolag och flera dotterbolag eller lokalkontor. Det finns också företag som har en särskild besöksadress för kunder. Vilket som passar bäst beror på företagets organisation och verksamhet. Ett kontor bör inredas för att passa verksamheten och medarbetarna. Ett kontor kan till exempel utformas för att öka medarbetarnas rörlighet och på så sätt främja hälsan.

– Man skall inte gå på individen och säga ”du måste träna”, utan främja rörelse i själva arbetet, säger Svend Erik Mathiassen i en artikel till forskning.se. Mathiassen är professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Det är också bra att inreda kontoret med flexibla lösningar så att det går att förändra allt eftersom verksamheten växer.